Boek

Hulpverleners willen mensen helpen. Maar wat zeg je tegen een ernstig zieke cliënt die zich afvraagt: ‘Waarom ik?’ En hoe help je een succesvolle cliënt voor wie het leven een ondraaglijke sleur is? Hoe kun je helpen als er geen oplossingen zijn?

Hoewel het thema zingeving volop leeft onder professionele hulpverleners, ervaren velen van hen ‘methodische onhandigheid’ als er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Zingevende gespreksvoering biedt vaardigheden, technieken en werkvormen voor de vakkundige begeleiding bij zinvragen.

Aan de hand van vier elementen van zinvragen die methodische aanknopingspunten bieden – traagheid, raadselachtigheid, waarden en ambivalentie – presenteert dit boek een bruikbaar handelingsmodel voor hulpverleners. Het model is gebaseerd op onderbouwde theorie en dient als een gereedschapskist. De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek herkenbaar en toegankelijk.

Marjoleine Vosselman en Kick van Hout zijn beiden psycholoog.