Helpen als er geen oplossingen zijn

Soms stellen mensen je vragen waarbij je als begeleider, coach of hulpverlener met je mond vol tanden staat. Er zijn immers geen oplossingen voor verlies, ziekte en verdriet.

Toch kun je veel betekenen. Wat mensen met hun vragen kenbaar maken is dat zingeving niet goed lukt. Zij weten wel dat je geen pasklare antwoorden hebt, en zij hebben vooral behoefte aan ondersteuning bij hun zoektocht naar betekenis. Het model voor zingevende gespreksvoering biedt methodische handvatten.

Het model onderscheidt vier aanknopingspunten: traagheid (zingeving vraagt tijd en het vermogen om moeilijke gevoelens te verduren), ambivalentie (zoeken naar zin confronteert met innnerlijke strijdigheid), raadselachtigheid (zin is voor een deel ongrijpbaar en moeilijk in taal uit te drukken) en waarden (zingeving gaat over dat wat werkelijk belangrijk is in het leven).


Methodische onhandigheid

Hoewel het thema zingeving volop leeft onder professionele hulpverleners, ervaren velen van hen ‘methodische onhandigheid’ als er zinvragen spelen. Maar het concreet vormgeven van zingevende gespreksvoering is vaak minder moeilijk dan wordt gedacht. Zingevende gespreksvoering biedt vaardigheden, technieken en werkvormen voor de vakkundige begeleiding bij zinvragen.

Traagheid Raadselachtigheid Waarden Ambivalentie